homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

     
 
 

สัตว์ทะเลไทยที่ใกล้สูญพันธุ์

 • เต่าทะเล (Sea Turtle)
  เต่าทะเลเป็นสัตว์โลกดึกดำบรรพ์บรรพบุรุษเกิดในยุคเดียว กับไดโนเสาร์ เต่าทะเลที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นสันนิษฐานว่าเกิดในราว
  อ่านต่อ>>
 • พะยูน (Dugong)
  เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและหายใจด้วยปอดที่อาศัยอยู่ ในทะเล จากหลักฐานต่างๆ เช่น การพบซากโบราณ
  อ่านต่อ>>
 • ปลาวาฬและโลมา (Whale&Dolphins)
  ปลาวาฬและโลมาจัดเป็นสัตว์เลือดอุ่น และเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศํยอยู่ในน้ำ มีหลักฐานว่า
  อ่านต่อ>>
 • ฉลามวาฬ (Whale Shark)
  ฉลามวาฬจะมีจุดกลม ๆ ถี่ๆ สีขาว หรือสีเหลือง เรียงเป็นแนวตามลำตัว จุดเล็กที่สุดจะอยู่บริเวณหัว ที่อื่นๆ อาจจะพบ
  อ่านต่อ>>
 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: