homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 

ป่าชายเลนชุมชนบ้านกู้กู (1)

ภูเก็ตโพสต์ 1 - 15 กค 53

                2-3 ปีที่ผ่านมา ข่าวคราวการปกป้องป่าชายเลนของชุมชนบ้านกู้กู้ไม่เคยห่างหายไปจากแวดวงนักอนุรักษ์ ป่าชายเลนที่เป็นเสมือนสวนสาธารณะ เป็นเสมือนปอดของชุมชนใกล้เมืองอย่างบ้านกู้กู

                ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญไม่แพ้ทะเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยง ก็คือ “ป่าชายเลน”  ในจังหวัดภูเก็ตมีป่าชายเลนไม่มากนัก เพราะทางฝั่งตะวันตกของภูเก็ตเป็นหาดทราย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโด่งดังมีชื่อเสียงระดับโลก เช่น หาดกะตะ หาดป่าตอง หาดกระรน หาดสุรินทร์ ฯลฯ  จึงพบป่าชายเลนส่วนใหญ่ทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของเกาะ และมีการกระจายตัวค่อนข้างมาก สามารถแบ่งออกตามพื้นที่ได้ทั้งหมด 8 ป่า คือ 1.ป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนคลองอู่ตะเภา  2.ป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนคลองท่ามะพร้าว  3.ป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนคลองพารา  4.ป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนคลองบางโรง  5.ป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนคลองท่าเรือ  6.ป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนคลองมุดง  7.ป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนคลองบางชีเหล้า – คลองท่าจีน  8.ป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนคลองเกาะผี 

            ป่าชายเลนบ้านกู้กู ม.3 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนคลองบางชีเหล้า – คลองท่าจีน แม้จะเป็นป่าชายเลนขนาดไม่ใหญ่นักเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น ในวันที่ล่องเรือสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนพบพันธุ์ไม้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น โกงกาง ปาด ตะบูน ขึ้นแน่นขนัดไปทั่วทุกตารางนิ้ว ยกเว้นพื้นที่ป่าชายเลนที่นักการเมืองชื่อดังอ้างสิทธิการครอบครองว่ามีเอกสารสิทธิเป็น สค.1 และโฉนดที่ดิน ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีการถางไถพยายามทำให้ป่าชายเลนที่สมบูรณ์เป็นป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม

พวกเราไปกัน 20 คน ทุกคนเป็นสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกู้กู พร้อมกันที่ท่าเรือบ้านกู้กู เพื่อลงไปปักป้ายแนวเขตป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติของชุมชนบ้านกู้กู โดยแบ่งลงเรือ 2 ลำ แยกกันไปปักป้ายตามแนวชายป่าโดยรอบของป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ

ในนั้นแดดค่อนข้างแรง แต่นายท้ายเรือแล่นเรือลัดเลาะริมชายฝั่งไปเรื่อยๆ ร่มเงาจากกิ่งไม้ต้นโกงกางช่วยคลายความร้อน สร้างความสดชื่นได้มากทีเดียว

นายสมหมาย  เจริญสุข ประธานชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกู้กู เล่าว่า “ภายหลังจากที่ชาวบ้านได้ต่อสู้ปกป้องป่าชายเลนจากกลุ่มผู้บุกรุกที่นำพื้นที่ป่าชายเลนป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าชายเลนคลองบางชีเหล้า - ท่าจีน จ.ภูเก็ตจนส่งเรื่องร้องต่อศาลปกครองและทางกรมที่ดินแจ้งว่า สค.1 ที่นายทุนพยายามขออกเป็นโฉนดที่ดินนั้นไม่สามารถมารถดำเนินการออกเป็นโฉนดที่ดินได้ ชาวบ้านเห็นว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาบุกรุกเพื่อที่ป่าชายเลนในบริเวณนี้อีก จึงรวมตัวกันปักป้ายให้รู้ว่าเป็นพื้นที่ป่าชายเลยเฉลิมพระเกียรติ ใครจะเข้าบุกรกุทำลายไม่ได้”

โปรดติดตามฉบับหน้า

สุจารี  ไชยบุญ
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: