homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 

เกาะกระแส...บุกรุกป่าชายเลนบ้านกู้กู

ภูเก็ตโพสต์ ฉบับวันที่ 1-15 สิงหาคม 2553

            ไม่แน่ใจว่าควรจะยินดีหรือไม่ ที่มีข่าวบุกรุกป่าชายเลนบ้านกู้กูปรากฏในข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์ส่วนกลางตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง

            นั้นเป็นผลมาจากคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภาได้ตรวจสอบกรณีการบุกรุกที่ดินในพื้นที่ต่างๆ และพบ สค.1 บินที่ป่าชายเลนบ้านกู้กู อ.เมือง จ.ภูเก็ตด้วยเช่นกัน

            กลุ่มคนที่ดีใจมากเป็นพิเศษคงจะเป็น “กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกู้กู” เพราะได้ดำเนินการคัดค้านและยุติการบุกรุก ถางไถของรถแบ๊คโฮตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 เป็นต้นมา  นับจากนั้นขบวนการภาคประชาชนในการปกป้องป่าชายเลน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองบางชีเหล้า – คลองท่าจีนได้เกิดขึ้น

            นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว.สรรหาประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา กล่าวว่า กำลังตรวจสอบที่อาจจะมีการเอา ส.ค.1 ของคนอื่นมาออกอยู่ที่บ้านกู้กู อ.เมือ จงภูเก็ต หากเปิดชื่อมาต้องฮือฮาแน่ เพราะเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และอดีตนักการเมือง โดยเรื่องนี้มีชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนมาว่ามีเอกชนบุกรุกที่ป่าชายเลนปักป้ายในที่สาธารณะที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันว่าเป็นที่ส่วนบุคคล ซึ่งทาง กมธ.ลงตรวจสอบในพื้นที่แล้วพบว่าเป็นป่าชายเลนจริง แต่ฝ่ายกรมที่ดินบอกว่าเป็นที่ส่วนบุคคลปลูกต้นจาก (จากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ; 19 ก.ค.53)

            เมื่อเดือนมิ.ย.ปีที่แล้วนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางลงตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นบ้านป่าชายเลนบ้านกู้กู ก็พบความจริงไม่ต่างจาก นายสุรชัย (กมธ.)

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของคณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากรน้ำ ชายฝั่ง แร่ และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 6 ม.ค.51 พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ แต่ถูกไถทำลายไปจำนวนมาก อีกทั้งมีการทำคันกั้นเป็นระยะ โดยเจตนาเพื่อให้ป่าชายเลนเสื่อมสภาพ อีกทั้งได้สอบถามดูแล้วเจ้าของที่ดิน ส.ค.ทั้ง 2แปลง เป็นที่ดินแปลงอื่นมิใช่ที่ดินบริเวณนี้ ดังนั้น เอกสารสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวข้างต้นทั้ง 2 แปลง จึงออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สมควรต้องเพิกถอนและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยืนยันว่า ที่ดินทั้ง 2 แปลงดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “คลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน” ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16  (พ.ศ.2501) ออกตามความพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481

            ป่าชายเลนที่ถูกไถทำลายไปและทำให้เสื่อมสภาพ สมควรได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้บุกรุกและทำให้เสื่อมสภาพ

“ความจริง” ไม่ว่าใครจะเห็นกี่คนยอมเป็นความจริงเสมอ จะมีแต่กรมที่ดินที่มีความคิดเห็นแตกต่าง

            แม้ว่ากรมที่ดินพยายามจะทำให้ป่าชายเลนผืนดังกล่าวเป็น “ต้นจาก” แทน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติคลองบางชีเหล้า – คลองท่าจีนก็ไม่เป็น ถึงอย่างไรเจ้าของอดีตนักการเมืองที่อ้างสิทธิในที่ดินป่าชายเลนป่าสงวนแห่งชาติผืนนี้ก็ไม่สามารถเข้าไปกระทำการใดๆ ได้ เพราะชาวบ้านกู้กูและแนวร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ปลูกต้นโกงกางล้อมพื้นที่ไว้หมดทุกด้านแล้ว

            เรื่องการบุกรุกป่าชายเลนบ้านกู้กู... จึงไม่ใช่เรื่องของคนบ้านกู้กูอีกต่อไป

สุจารี  ไชยบุญ 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: