homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ค่ายเยาวชนสานสัมพันธ์อ่าวพังงา

ภูเก็ตโพสต์ ฉบับวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2552

            “เยาวชน” เป็นอนาคตของชาติ เป็นคำกล่าวที่สามารถใช้ได้ทุกยุคสมัย
            แต่เดี๋ยวนี้การเป็น “เยาวชน” เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอกับ สถานการณ์โลกไร้พรมแดนในระบบทุนนิยมนี้  ต้องเป็น “เยาวชนที่มีคุณภาพ” ด้วย เพื่อจะได้มีมุมมอง ความคิดเท่าทันสถานการณ์โลก

            การจัดค่ายเยาวชนสานสัมพันธ์อ่าวพังงาขึ้นเมื่อวันที่ 26-28 ธ.ค.ปีที่แล้ว เยาวชนที่เข้าร่วมจำนวน 30 คนมาจากบ้านท่าสนุก ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด, บ้านบางพัฒน์  ต.บางเตย อ.เมือง, บ้านในไร่ ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง ,บ้านย่าหมีและบ้านคลองเหีย ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา ส่วนเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตประกอบด้วยบ้านอ่าวปอและบ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

            เจ้าภาพในการเชื้อเชิญเยาวชนมาร่วมค่ายสานสัมพันธ์ประกอบด้วย องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน(ARR) และเครือข่ายความร่วมมือฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน (SAN) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานกับชาวประมงพื้นบ้าน ในด้านการฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีใช้อย่างยั่งยืน และเห็นว่าเยาวชนนั้นเป็นอนาคตของหมู่บ้าน ควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้สึกและร่วมเล่าสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในหมู่บ้านกับเพื่อนๆ และทำให้พวกเขารู้สึกว่า “ไม่โดดเดี่ยว”

            เยาวชนค่ายนี้มากกว่าครึ่งเป็นลูกหลานของแกนนำในหมู่บ้านที่ร่วมทำกิจกรรมการฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และบางคนได้เคยร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์มาแล้ว และส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มที่มาร่วมเล่าเรื่องและเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์

            หลายๆ ครั้งผู้เป็นพ่อและแม่ที่เป็นแกนนำในหมู่บ้านได้พาลูกเข้าร่วมกิจกรรมการฟื้นฟูทรัพยากรและร่วมเดินขบวนรณรงค์บอกกล่าวปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านให้สาธารณชนได้เข้าใจ  รวมถึงการเรียกร้องถามหาความยุติธรรมให้กับพ่อและแม่ของพวกเขา

            เวทีต่างๆ เหล่านั้นเป็นเวทีของอดีตคนเคยเป็นเยาวชน....

            เยาวชนต่างๆ เหล่านี้ต้องการพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์

            ... การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 2 วัน 3 คืน แม้จะเป็นเวลาช่วงสั้นๆ แต่ก็ทำให้เยาวชนทั้ง 30 ชีวิต ได้ปลดปล่อย ความคิด ความฝันเล่าสู่กันฟังผ่านการวาดภาพและการเล่นละครสะท้อนปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

            โดยเฉพาะในช่วงการวาดภาพเล่าเรื่องหมู่บ้านของตนเองนั้น เยาวชนถ่ายทอดสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านภาพวาด เช่น ปัจจุบันมีมลพิษมากขึ้น  อาชีพประมงพื้นบ้านลดลงและแทนที่ด้วยท่าเรือมารีน่า ซึ่งพวกเขาไม่ต้องการ  หรือแม้กระทั่งการระลึกถึงความสนุกกับธรรมชาติในวัยเยาว์

           นอกจากนี้ยังได้รับฟังมุมมองแนวคิดการฟื้นฟูดอนหอยตลับหรือหอยหวานของกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งบ้านท่าสนุก ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา อีกด้วย พร้อมทั้งยังลงปฏิบัติการจริง...เก็บหอยตลับในพื้นที่ และประจักษ์แก่สายตาตัวเอง ว่าผลจากการฟื้นฟูดอนหอยตลับนั้นช่วยสร้างอาชีพ สร้างแหล่งอาหารหน้าบ้านได้อย่างง่ายๆ

            3 วัน 2 คืน ที่อยู่ร่วมกันยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เด็กๆ เรียนรู้ว่า กระแสการพัฒนาแบบโลกไร้พรมแดนในระบบทุนนิยมข้ามชาตินั้น...ได้เข้ามาบุกรุกทำลายธรรมชาติ  ทำให้หมู่บ้านล่มสลาย  สร้างความขัดแย้งภายในเหล่าเครือญาติ...และที่สำคัญ ไม่เคยปราณีความฝันของพวกเขาเลย

            เส้นทางวิถีแห่งการเรียนรู้เพื่อปกป้องความฝันและหมู่บ้านของตนเอง ยังทอดยาวอีกไกล...

            การหลงเดินไปตามกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยมอย่างไม่ระวังอาจทำให้สูญเสียวัฒนธรรม ประเพณีและธรรมชาติที่ดีงามไปก็ได

โดย  สุจารี  ไชยบุญ
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน ้

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: