homeaboutusprojectnewsdata


english

 
 
   

   
 
 
 

ปัญหา-สิทธิ-ทางออก ประมงพื้นบ้าน

ผู้เขียน บุญรัตน์ อภิวันทนากร
จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสดรายวัน
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สืบเนื่องจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ร่วมกับกรมประมง จัดงาน "ประชุมระดับโลกของชาวประมงขนาดเล็ก" (Global Conference on Small-Scale Fisheries) เพื่อความยั่งยืนมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประมงขนาดเล็ก ด้วยความร่วมมือและมีความรับผิดชอบร่วมกัน

โดยระบุว่า เชิญชวนผู้เข้าร่วมออกไปอย่างกว้างขวางทั้งจากในและต่างประเทศ จากกลุ่มคนทำงานในกิจการประมง แรงงานรับจ้าง ผู้จัดการ นักวิทยาศาสตร์ทางสังคม เจ้าหน้าที่รัฐบาล ตัวแทนจากองค์กรวิชาชีพต่างๆ องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรทางสังคมต่างๆ นักธุรกิจ

แต่องค์กรชาวประมงพื้นบ้าน ที่กระจายตัวอยู่ตามแนวชายฝั่งของประเทศไทย กลับไม่ได้รับรู้กับการจัดงานนี้ด้วย ทั้งที่เป็นผู้ที่มีทักษะในการทำประมงแบบอนุรักษ์ที่สืบทอดกันมายาวนาน

นายวิโชคศักย์ รณรงค์ไพรี ผู้ประสานงานสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านภาคใต้ ตั้งข้อสังเกตว่า แม้เอฟเอโอจะบอกว่าเป็นครั้งแรกในการจัดประชุมว่าด้วยประมงขนาดเล็ก แต่กลับไม่ให้ความสำคัญกับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านที่อาศัยทำมาหากินอยู่ในประเทศไทย เท่ากับผู้จัดงานขาดความจริงใจ ที่จะแก้ปัญหาความยากจนให้กับชาวประมงพื้นบ้านอย่างแท้จริง

จากข้อสังเกตดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัดงาน "สมัชชาชาวประมงพื้นบ้าน สิทธิ ปัญหา และทางออก" ที่บ้านป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 8-10 ต.ค.ที่ผ่านมา เป็นการรวมตัวกันของชาวประมงพื้นบ้านทั่วประเทศ และประสานความร่วมมือกับเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านโลก หรือ WFFP (World Forum of Fisher Peoples) กว่า 20 ประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและสถานการณ์ร่วมกัน และจัดเวทีร่วมระหว่างชาวประมงพื้นบ้านของประเทศไทยกับชาวประมงนานาชาติ ในวันที่ 11-13 ต.ค. ที่โรงแรมเดอะแกรนด์ อยุธยา กรุงเทพฯ

 
 
องค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน (ARR) 24/28 หมู่ 1 ถนนศักดิเดช  ต.วิชิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทรศัพท์/โทรสาร 076-393458    Email: